Domy z Drewna

dom z drewna a pożar

Bezpieczeństwo pożarowe. Czy drewniane domy są bezpieczne?

Domy modułowe oraz z bali wyróżniają się drewnianą konstrukcją. W tym pierwszym przypadku cały szkielet budynku wykonany jest z drewna, a w tym drugim – drewniane są także ściany wewnętrzne i zewnętrzne. Mając na względzie fakt, że drewno jest materiałem łatwopalnym, wiele osób zastanawia się, czy dom wykonany z takiego surowca, zapewni mieszkańcom bezpieczeństwo pożarowe. Czy pożar w drewnianym domu to coś, czego trzeba się obawiać? Zapraszamy do lektury!

Przepisy pożarowe dotyczące drewnianych domów

Przy projektowaniu i budowie domów drewnianych należy zwrócić uwagę przede wszystkim na przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Kwestie związane z odpornością pożarową budynków reguluje również Polska Norma PN-B-02851, która określa metody badania zachowania się elementów budowlanych w warunkach pożaru. Budując dom szkieletowy lub dom z bali trzeba mieć na uwadze takie kwestie jak:

  • odpowiedni dobór materiałów – drewno przeznaczone do budowy powinno być certyfikowane, konieczna jest również jego impregnacja chemiczna, która zwiększy odporność ogniową surowca,
  • przemyślane projektowanie wnętrz– ważne jest odpowiednie rozmieszczenie przegród ogniowych i dróg ewakuacyjnych,
  • zgodność danych w dokumentacji – dokumentacja techniczna i projektowa musi być zgodna z aktualnymi wymogami prawnymi, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowników budynku oraz zgodność z przepisami pożarowymi.

Po wybudowaniu domu z drewna warto wyposażyć go w instalacje alarmowe oraz czujniki dymu, co pozwoli na wczesne wykrycie pożaru i ograniczenie strat związanych z jego rozprzestrzenianiem się po budynku.

Jak chronić przed ogniem drewniany dom? Kluczowa jest impregnacja surowca

Impregnacja drewna środkami chemicznymi jest najlepszą metodą na podwyższenie odporności tegoż surowca na działanie płomieni. Nasza firma – Energo-Haus – do budowy domów szkieletowych używa czterostronnie struganego, certyfikowanego drewna sosnowego, które poddawane jest impregnacji środkiem przeciwogniowym i przeciwgrzybicznym. Takiemu procesowi podlegają:

  • więźba dachowa,
  • drewniane ściany konstrukcyjne i działowe,
  • wyroby drewnopochodne – np. sklejka, płyty OSB,
  • drewniane elementy podłogi.

Impregnację przeciwogniową drewna można przeprowadzić na różne sposoby. Najbardziej efektywna jest technika zanurzeniowa, która polega na zanurzeniu suchego drewna w dedykowanym środku chemicznym. Impregnat wnika głęboko w strukturę surowca, zwiększając jego odporność na działania ognia. Do impregnacji drewna stosuje się także:

  • metodę próżniowo-ciśnieniową,
  • metodę natryskową,
  • technikę ręcznego nakładania impregnatu na konstrukcje z drewna.

O skuteczności impregnacji decyduje rodzaj i ilość środka chemicznego, a także zachowanie wszystkich standardów przewidzianych dla konkretnej procedury. Jeśli np. drewno ma moczyć się w impregnacie przez 36 godzin, nie wolno skracać tego czasu do doby. W ten sposób możemy obniżyć odporność ogniową surowca.

Dom z bali. Jak chronić elewację przed ogniem?

W ochronie drewnianej elewacji pomocne są wysokiej jakości farby i lakiery ogniochronne. Tego typu produkty obniżają stopień palności powierzchni drewnianych. W kontakcie z ogniem zaczynają pęcznieć, izolując w ten sposób surowiec nawet do 120 minut, co daje sporo czasu na przeprowadzenie akcji gaśniczej. Farby i lakiery ogniochronne nanosi się na elewację przy pomocy pędzla lub metody natryskowej. Ich właściwości nie ograniczają się tylko do ochrony przed pożarem. Wyroby tego typu zwiększają odporność drewna na działanie szkodników oraz niekorzystnych warunków atmosferycznych. W dodatku zapewniają elewacji estetyczny wygląd, który można dostosować do indywidualnych preferencji inwestora.

Pożar w domu. Czy domy drewniane są mniej bezpieczne niż murowane?

Domy drewniane mogą być postrzegane jako mniej bezpieczne w przypadku pożaru w porównaniu do budynków murowanych, jednakże współczesne technologie i metody obróbki drewna znacznie podnoszą ich bezpieczeństwo pożarowe. Jak już wspomnieliśmy wcześniej, drewno, jako materiał łatwopalny, wymaga stosowania specjalnych środków ogniochronnych, które poprawiają jego odporność na ogień. Impregnacja drewna specjalistycznymi preparatami może skutecznie opóźnić rozprzestrzenianie się ognia, a zastosowanie nowoczesnych farb i lakierów ogniochronnych dodatkowo zabezpiecza materiał przed szybkim zajęciem się płomieniami.

Istotne jest także odpowiednie projektowanie konstrukcji drewnianych, które uwzględnia montaż przegród ogniowych i zapewnienie odpowiedniej wentylacji Dzięki temu, mimo swojej pierwotnej podatności na ogień, domy drewniane mogą osiągnąć poziom bezpieczeństwa porównywalny do budynków murowanych, pod warunkiem zastosowania wszystkich wymaganych środków ochronnych i regularnego ich odnawiania. Można zatem śmiało powiedzieć, że odpowiednio zabezpieczony i utrzymany dom drewniany jest tak samo bezpieczny jak dom murowany.

Co jaki czas warto ponownie zaimpregnować drewno, by zapewnić skuteczną ochronę przed pożarem?

Ochrona przeciwogniowa w domu drewnianym powinna być regularnie odnawiana, aby utrzymać jej skuteczność na wysokim poziomie. Zazwyczaj zaleca się, by impregnację ogniochronną przeprowadzać co 5 do 10 lat, ale dokładna częstotliwość tego typu zabiegów zależy od wielu czynników, takich jak typ zastosowanego impregnatu, warunki atmosferyczne, ekspozycja na wilgoć oraz intensywność eksploatacji powierzchni drewnianych. Regularne inspekcje specjalistów z zakresu pożarnictwa mogą pomóc w ocenie stanu zabezpieczenia i określeniu, czy konieczne jest wcześniejsze odnowienie ochrony. Systematyczna konserwacja i dbałość o odpowiednią ochronę przeciwogniową znacząco przyczynia się do podniesienia bezpieczeństwa użytkowników domów drewnianych.